• --
  • :
  • --
  • |
  • року
  • в Боярці: 

Коротка довідка про Центр

Витоки Укрцентркадриліс

Початок існування Центру пов’язаний з Республіканським учбово-курсовим комбінатом (РУКК), який був створений наказом Міністерства лісового господарства №41 від 13 жовтня 1970 року. Першим директором РУКК був Цапенко М.І., під керівництвом якого було збудовано учбовий корпус, гуртожиток, їдальню, гараж та інші господарські споруди. Микола Іванович був чудовим організатором, цінував працівників і завжди турбувався про їх добробут, але разом з тим був надзвичайно вимогливим і справедливим.
У 1972 році в м. Пушкіно Московської області наказом Голови Держкомлісгоспу СРСР Г.І.Воробйова було створено Інститут підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів лісового господарства, який у липні 1976 року реорганізували у Всесоюзний інститут підвищення кваліфікації працівників лісового господарства (ВІПКЛГ). Тоді ж наказом Міністерства лісового господарства СРСР № 208 Республіканський учбово-курсовий комбінат було перейменовано в Український філіал Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації працівників лісового господарства. Для налагодження учбового процесу значний внесок зробили директор ВІПКЛГ проф. В.Г.Атрохін і його заступник з навчально-виховної роботі доц. В.П. Лівенцев. Філіал проводив підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників не лише з України, а й Молдавії та Росії. Фінансування філіалу здійснювалось ВІПКЛГ відповідно до кількості слухачів, яких відправляли на навчання з підвищення кваліфікації підприємства лісового господарства СРСР.
У 1991 році після розпаду Радянського Союзу філіал наказом № 119 від 30 вересня 1991 року був прийнятий до складу Міністерства лісового господарства України і наказом № 133 від 31 жовтня 1991 року був реорганізований в Український центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства (Укрцентркадриліс).

Основні напрями діяльності Центру

Основними напрямами діяльності Центру є: післядипломна освіта керівних працівників та спеціалістів підприємств і установ Державного агентства лісових ресурсів України та інших юридичних і фізичних осіб; проведення навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці; видавництво навчальних посібників, конспектів лекцій, монографій, методичних матеріалів для інформаційного забезпечення навчального процесу та вирішення проблем лісової галузі; проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та впроваджувальних робіт; надання консультацій підприємствам з питань економіки, фінансів, ведення бухгалтерського обліку, правознавства, управління, маркетингу, охорони праці, впровадження нових технологій у виробництво.
В період 1981-2015 рр. одним із напрямів діяльності була підготовка організаторів виробництва (кадрового резерву директорів). Протягом цього періоду було підготовлено 592 чоловік кадрового резерву. За період існування навчального закладу підвищили кваліфікацію більше 50 тис. керівних працівників та спеціалістів галузі, у тому числі - більше 7 тис. лісничих. Підвищення кваліфікації здійснюється за 26 спеціалізаціями.

Організація навчального процесу

Підвищення кваліфікації спрямовується на вивчення передового досвіду підприємств галузі, фахове вдосконалення та оновлення знань і умінь відповідної категорії слухачів. Організація і забезпечення підвищення кваліфікації кадрів здійснюється відповідно до Галузевої угоди, навчально-тематичних планів та програм, затверджених Держлісагенством України. У навчальному процесі використовуються такі основні види навчальних занять: лекції, семінари, практичні аудиторні та виїзні заняття, дискусії, ділові ігри, засвоєння матеріалу на автоекзаменаторі, аналіз конкретних ситуацій, конференції тощо. Термін навчання для слухачів становить  - 2 тижні.
В Центрі функціонує дві кафедри: нової техніки, передової технології, комплексного ведення лісового господарства та охорони праці; кафедра економіки, організації та планування лісового господарства. Високий рівень навчального процесу в Центрі забезпечується досвідченим колективом науково-педагогічних працівників, до складу якого входять доценти та кандидати наук. До навчального процесу залучаються працівники Державного агентства лісових ресурсів України, провідні вчені, виробничники галузі, викладачі Національного лісотехнічного університету України, Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Матеріальна база Центру

Матеріальна база Центру - це навчальний корпус з сучасними аудиторіями, комп'ютерним класом, кабінетом з охорони праці, бібліотекою з читальною залою, актовою залою, гуртожиток на 160 місць, з 2-4-містними кімнатами. Навчальні приміщення забезпечують одночасне навчання до 200 чоловік. Для організації харчування слухачів функціонує їдальня на 100 чоловік. Автопарк забезпечує проведення екскурсій і виїзних занять на підприємства галузі.
В нинішніх умовах економічної реформи досягнення позитивних результатів в значній мірі залежить від професійної підготовки і компетентності кадрів. Тому підвищення кваліфікації повинне бути прямим обов'язком кожного спеціаліста, оскільки дає їм змогу поглибити знання з питань економіки, науково-технічного прогресу, організації виробництва та управління, вивчити правові аспекти трудового та господарського права, охорони праці. В Укрцентркадриліс спеціалісти лісового господарства всіх категорій матимуть змогу ознайомитися з передовим вітчизняним та зарубіжним досвідом, новітніми науковими досягненнями та новими методами господарювання.

 

Щоб пройти підвищення кваліфікації або навчання та атестацію з питань охорони праці та пожежної безпеки і по закінченню отримати посвідчення, підприємства повинні надіслати на адресу Центру свої пропозиції в розрізі посадових осіб та скласти з Укрцентркадриліс договір.
Контакти
Приймальня:
(04598)35-988
(04598)35-879 факс
(096)9835-988 мобільний
E-mail:
Бухгалтерія:
(04598)36-356
E-mail: