• --
  • :
  • --
  • |
  • року
  • в Боярці: 

Кафедра економіки

Кафедра економіки і управління лісогосподарським виробництвом була створена наказом Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів лісового господарства 1976 року.

Кафедра забезпечує навчально-виховну роботу з підвищення кваліфікації за такими напрямками:
 - управління лісогосподарським виробництвом;
 - фінансово-економічна діяльність підприємств лісового господарства;
 - правове регулювання господарських та трудових відносин;
 - управлінський, бухгалтерський та податковий облік.

Навчальний процес на кафедрі здійснюється на принципах гармонійного поєднання вербального та наочного методів передачі інформації (лекції, виїзні заняття на підприємствах тощо) з активними формами навчання (дискусії, вирішення виробничих завдань, ігрове проектування, ділові ігри тощо).

В групах спеціалістів технологічного профілю програма навчання реалізується в напрямку поглиблення знань з економіки виробництва та правового регулювання виробничих відносин.

В групах керівного складу акцент здійснюється на поглибленні знань з теорії і практики управління, управлінського обліку, маркетингу, правового регулювання господарських, трудових та інших виробничих відносин тощо.
Керівні працівники та спеціалісти фінансово - економічного профілю отримують актуалізовану інформацію щодо сучасних методів бухгалтерського обліку, фінансово - економічного аналізу діяльності підприємств лісового сектора економіки та інших питань, які виникають в умовах нестабільного законодавства.

Кафедра організовує проведення семінарів з актуальних для виробництва проблем управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, економіки лісового господарства, маркетингу, сертифікації лісогосподарських підприємств.

Кафедра підтримує зв'язки з підприємствами галузі, надаючи консультації з актуальних для них питань.

Склад кафедри:

 

 

 

 

 

Гільперт Наталія Миколаївна

завідувач кафедри, к. е. н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заріцька Світлана Андріївна

ст. викладач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельниченко Людмила Іванівна

ст. викладач кафедри

 

 

 

 

 

 

Контакти
Приймальня:
(04598)35-988
(04598)35-879 факс
(096)9835-988 мобільний
E-mail:
Бухгалтерія:
(04598)36-356
E-mail: